Thiền Quán – Con Đường Của Tuệ Giác

Thiền Quán – Con Đường Của Tuệ Giác
Thể loại
Mua sách
Mua sách giảm giá
Thẻ
Công ty phát hành
Tác giả

Thiền Quán – Con Đường Của Tuệ Giác

Tác phẩm Thiền quán – con đường của tuệ giác ra đời từ sự hợp tác của hai tác giả trong quá trình hướng dẫn các khóa thiền nhập thất Vipassanā trên khắp thế giới. Những khóa thiền tích cực này, với độ dài từ vài ngày nghỉ cuối tuần cho đến ba tháng, tạo cơ hội nghiên cứu trực tiếp và đơn giản về thân và tâm. Thông qua việc phát triển chánh niệm tỉnh giác, tuệ giác trực tiếp của bản thân hành giả về bản chất thay đổi của các sự vật hiện tượng sẽ ngày càng sâu sắc hơn. Sau đó, nó dẫn đến một sự hiểu biết về nguyên nhân của đau khổ trong bản thân chúng ta và những người khác; về năng lực của lòng từ bi và tự do thực sự.

Download Ebook Thiền Quán – Con Đường Của Tuệ Giác Miễn Phí, Tải Sách Thiền Quán – Con Đường Của Tuệ Giác, Đọc Ebook Thiền Quán – Con Đường Của Tuệ Giác Online, Ebook Thiền Quán – Con Đường Của Tuệ Giác Cho Điện Thoại, Tải Ebook Thiền Quán – Con Đường Của Tuệ Giác Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Thiền Quán – Con Đường Của Tuệ Giác Cho Android - Iphone - IOS, Download Thiền Quán – Con Đường Của Tuệ Giác Free Ebook, Xem Sách Thiền Quán – Con Đường Của Tuệ Giác Trực Tuyến Online…