Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Vẽ Các Trường Mỹ Thuật Và Kiến Trúc

Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Vẽ Các Trường Mỹ Thuật Và Kiến Trúc
Thể loại
Mua sách
Mua sách giảm giá
Thẻ
Công ty phát hành
Tác giả

Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Vẽ Các Trường Mỹ Thuật Và Kiến Trúc

Cuốn sách Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Vẽ Các Trường Mỹ Thuật Và Kiến Trúc bao gồm hai phần chính sau đây:

– Những việc bạn cần phải biết

– Những việc bạn cần phải làm, bao gồm:

1. Các vật liệu và công cụ bạn cần phải chuẩn bị.2. Cần phải thuộc tỷ lệ, kết cấu và giải phẫu cơ thể.3. Giữ chính xác khoảng cách vẽ, các phương pháp cầm bút và tư thế để vẽ. 4. Bạn cần luyện tập nhiều cách nhưng cuối cùng phải lựa chọn cách vẽ của mình.5. Về cấu trúc bức vẽ.6. Các bước luyện tập vẽ chân dung bán thân và xếp đặt thời gian thi.Xâm nhập chỉnh thể.7. Các góc độ vẽ cần luyện tập.8. Cần phải luyện tập với mấy loại ánh sáng.9. Luyện tập đầy đủ với người mẫu cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ.10. Các biện pháp để đối phó với các hình vẽ không chuẩn.11. Các bài tập vẽ phần đầu người.12. Luyện tập tay.13. Xử lý về quần áo.14. Các biện pháp đối phó trong trường hợp không vẽ sâu được.15. Các tác phẩm của thí sinh.16. Chỉnh thể là cốt lõi khi thi.17. Điều quan trọng là thời gian rảnh rỗi.18. Trạng thái tâm lý trước khi thi.19. Chúc phúc.

Download Ebook Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Vẽ Các Trường Mỹ Thuật Và Kiến Trúc Miễn Phí, Tải Sách Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Vẽ Các Trường Mỹ Thuật Và Kiến Trúc, Đọc Ebook Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Vẽ Các Trường Mỹ Thuật Và Kiến Trúc Online, Ebook Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Vẽ Các Trường Mỹ Thuật Và Kiến Trúc Cho Điện Thoại, Tải Ebook Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Vẽ Các Trường Mỹ Thuật Và Kiến Trúc Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Vẽ Các Trường Mỹ Thuật Và Kiến Trúc Cho Android - Iphone - IOS, Download Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Vẽ Các Trường Mỹ Thuật Và Kiến Trúc Free Ebook, Xem Sách Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Vẽ Các Trường Mỹ Thuật Và Kiến Trúc Trực Tuyến Online…