Đặc Khảo Về Trương Công Định

Đặc Khảo Về Trương Công Định
Thể loại
Mua sách
Mua sách giảm giá
Công ty phát hành
Tác giả

Đặc Khảo Về Trương Công Định

Trương Định (hay Trương Công Định, Trương Đăng Định) là một võ quan nhà Nguyễn lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp giai đoạn 1859  -1864. Tập san sử địa “Đặc khảo về Trương Công Định” là công trình nghiên cứu có giá trị cao, sư tầm tài liệu công phu, xử lý thông tin khoa học, thái độ khách quan trung thực và nhất là góp phần dấy lên tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc.

Download Ebook Đặc Khảo Về Trương Công Định Miễn Phí, Tải Sách Đặc Khảo Về Trương Công Định, Đọc Ebook Đặc Khảo Về Trương Công Định Online, Ebook Đặc Khảo Về Trương Công Định Cho Điện Thoại, Tải Ebook Đặc Khảo Về Trương Công Định Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Đặc Khảo Về Trương Công Định Cho Android - Iphone - IOS, Download Đặc Khảo Về Trương Công Định Free Ebook, Xem Sách Đặc Khảo Về Trương Công Định Trực Tuyến Online…